Disclaimer

AGICS (de maker van oa. www.computer-support.nl, www.agics.be, www.agics.nl en www.agics.nl) betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de informatie ten behoeve van de website. AGICS is echter niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op de website. AGICS staat tevens niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in op de website genoemde informatiebronnen van derden, ook niet indien deze door middel van hyperlinks toegankelijk zijn. AGICS kan tevens niet garanderen dat de gepubliceerde informatie op het moment van raadplegen door de gebruiker ongewijzigd is sinds de datum van publicatie.

AGICS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van de activiteiten die door een gebruiker worden ondernomen op basis van de informatie, adviezen en waarschuwingen die door middel van de website van www.computer-support.nl, www.agics.nl en www.agics.be, of op enige andere wijze (e-mail, telefoon, fax of enige andere vorm)worden verstrekt.

Ondanks het streven van AGICS om de website continu beschikbaar te hebben, is AGICS eveneens niet aansprakelijk in het geval het tijdelijk niet mogelijk is om de website te raadplegen.

Indien op de website de naam van een product, dienst, fabrikant of leverancier word genoemd betekent dit niet dat AGICS deze op enige wijze goedkeurt, afkeurt, aanraadt, afraadt of anderszins hiermee verbonden is.

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AGICS V.O.F..

Alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door AGICS V.O.F..


Cookie statement

Ons cookie statement en bijbehoorende instellingen vindt u hier.

?>